Stopka redakcyjna

Wydawca:
Divapharma GmbH

Adres:
Motzener Strasse 41,
12277 Berlin
Telefon: + 49 30 720070266
Faks: +49 3072007220

Prezes:
Stephan Börner

Sąd rejestrowy: Berlin
Numer rejestracyjny: HRB 11659

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27a UStG (niemieckiej ustawy o podatku dochodowym):
DE 811354909

Urząd nadzorujący:
Sąd rejonowy Charlottenburg
Amtsgerichtsplatz 1,
14057 Berlin

Odpowiedzialni za treść:
Stephan Börner

Adres patrz wyżej.

Strony podpisane nazwiskiem odzwierciedlają opinie i wiedzę wymienionej osoby.

Warunki użytkowania:

Informacja prawna

Divapharma zezwala na dostęp, przechowywanie i powielanie treści strony internetowej Divapharma.  

  1. Treści mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych, nie mogą być sprzedawane ani rozpowszechniane w celach komercyjnych lub politycznych.
  2. Treści nie mogą być w żaden sposób zmieniane.
  3. Informacje o prawach autorskich muszą być umieszczone na każdej kopii naszej strony głównej lub jej części.

Znaki towarowe

Wszystkie wymienione prawa do znaków towarowych są wyłączną własnością odpowiednich właścicieli praw.

Zrzeczenie się odpowiedzialności i oświadczenie dotyczące strony internetowej 

Strona internetowa ma na celu dostarczenie ogólnych informacji o firmie Divapharma i jej produkcie OYONO®. Informacje te przeznaczone są wyłącznie na rynek niemiecki. Nie mają one na celu udzielania porad ani instrukcji medycznych, ani innych w sprawie omawianych produktów. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat produktów należy skontaktować się bezpośrednio z nami lub zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Staramy się dostarczać dokładnych i aktualnych informacji. Nie udzielamy jednak żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do poprawności i kompletności naszych informacji. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z opublikowanych tu informacji. Przed zastosowaniem naszych preparatów należy przestrzegać instrukcji stosowania dołączonej do preparatów. Nasza strona internetowa zawiera również informacje pochodzące od osób trzecich i odsyła do innych stron internetowych. W miarę możliwości jest to odpowiednio oznaczone. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje pochodzące od osób trzecich. Wszystkie grafiki i informacje, które mogą podlegać powielaniu, zawarte na naszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności przemysłowej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełniania lub usuwania treści strony internetowej bez zapowiedzi, w dowolnym momencie, w którym uznamy to za stosowne. Nie pociąga to za sobą odpowiedzialności.

Linki

W wyroku z dnia 12 maja 1998 r. sąd okręgowy w Hamburgu orzekł, że zamieszczenie linków pociąga za sobą współodpowiedzialność za materiały, do których odsyłają. Zdaniem sądu można temu zapobiec jedynie poprzez wyraźne zdystansowanie się co do ich treści. Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy linki do innych stron. Do wszystkich linków odnoszą się następujące zasady: Chcielibyśmy wyraźnie podkreślić, że nie mamy wpływu na postać ani treść stron, do których odsyłają linki. Dystansujemy się od wszelkich nielegalnych treści, które mogą być tam prezentowane. Nie przyjmujemy ich treści za własne. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków dostępnych na naszej stronie internetowej oraz wszystkich treści stron, do których odsyłają banery.

Wyłączenie odpowiedzialności:

Wszystkie informacje podane na naszej stronie zostały opracowane i sprawdzone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Nie możemy jednak zagwarantować, że podane informacje są aktualne, poprawne, kompletne lub dostępne. Odwiedzanie strony internetowej nie powoduje zawarcia umowy.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z naszej strony. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez złośliwe oprogramowanie lub instalację bądź użycie oprogramowania podczas odwiedzania strony lub pobierania danych.